admin

אל"צ – מאגדים כוחות

ישראל ומיקי

לספק מזונות גסים לרפתנים יוסי מלול – הרפת והחלב תקופה מורכבת עוברת על החקלאות הצמחית בישראל, זו שמספקת לנו הרפתנים, את המזונות הגסים לכל ימות השנה. שנות בצורת מתמשכות, תנודתיות גבוהה במשקעים לאורך העונה, מחירים עולמיים לא יציבים ובכלל לא קל להיות חקלאי.. השתתפתי בכנס השנתי של אל"צ והפעם בשיתוף …

קרא עוד

מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור

שטח הניסוי (40 יום משתילה)

ליאור אברהם, נביל עומרי ולילך זיגר – שה"מ; חן לביא – א.ב זרעים; גד אבישר ודוד מרקס – עדן זרעים; יאנקי כרמי – הזרע; עופר קטני – חקלאי יבול שיא רקע כדי לשפר את ממשק הגידול האינטנסיבי של פלפל ועגבנייה, מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר ממשפחת המצליבים, …

קרא עוד

"הממשלה תקבל בקרוב החלטה על התפלה של 400 מליון מ"ק מים"

אוניברסיטת אריאל. מחקרים על זני גפן עתיקים

הודיע שר החקלאות, אורי אריאל, בכנס מחקרי יהודה ושומרון * לדברי השר אריאל: "זאת, בנוסף ל-600 מליון מ"ק שכבר מותפלים כיום" "הממשלה תקבל בקרוב החלטה על התפלה של 400 מליון מ"ק מים בנוסף ל-600 מליון מ"ק שכבר מותפלים כיום". אלו דברי שר החקלאות אורי אריאל בכנס מחקרי יהודה ושומרון של …

קרא עוד