עמוד הבית / על הקרקע / החלטה חדשה של רמ"י מאפשרת למועצות האזוריות לקבל חלק משטחי הציבור בישובים חקלאיים

החלטה חדשה של רמ"י מאפשרת למועצות האזוריות לקבל חלק משטחי הציבור בישובים חקלאיים


אופיר לוי (1)
כחלק מחתימה על חוזי החכירה המתחדשים בקיבוצים ובמושבים מסדירה רמ"י את יחסי הכוחות בשטחי הציבור בישובים אלו ומגבירה את כוחן של המועצות האזוריות

עו"ד אופיר לוי

לפני כשבועיים קיבלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה (1514) המעגנת את שינוי ההסדר הקיים בנוגע לשטחי הציבור שבתחום הישובים החקלאיים. בישובים חקלאיים, דוגמת מושב או קיבוץ, חוכרת האגודה מהמדינה את "משבצת" הישוב, אשר כוללת את כל השטחים המשמשים את היישוב כגון: מגורים, תעסוקה, חקלאות ושטחים ציבוריים. בישובים עירוניים ובישובים קהילתיים המצב שונה, ושם שטחי הציבור שייכים לרשות המוניציפלית של אותו ישוב.

ההחלטה, אותה ביקשה רמ"י להסדיר מזה שנים, מבחינה בין שטחי ציבור בעלי "אופי פרטי" לשטחי ציבור "קלאסיים". שטחי הציבור בעלי אופי פרטי, הם השטחים המשמשים את חברי האגודה, דוגמת חדר אוכל, מכבסה, מזכירות האגודה ועוד. בהחלטה נקבע, כי שטחים אלו, בעלי האופי הפרטי, יישארו בחזקת האגודה ויוחכרו לה לדורות.

לעומת זאת, לגבי השטחים הקלאסיים, אשר יכולים לשמש את כלל הציבור של המועצה האזורית שבה נכלל הישוב החקלאי, כמו למשל מבני חינוך, תרבות וכו', המצב יהיה שונה. השטחים הקלאסיים יושכרו לאגודה החקלאית במסגרת חוזה זמני לתקופה של 4 שנים ו-11 חודשים, אשר יתחדש מעת לעת. לפי ההחלטה, החוזה הזמני יקבע, כי במקרה של דרישה של המועצה האזורית להעמיד לשימושה את שטחי הציבור הקלאסיים, תצטרך האגודה החקלאית לגרוע שטחים אלו מהמשבצת ולהעבירם לידי המועצה. מעבר זה, יהיה לאחר שימוע בו תישמע עמדת האגודה.

עוד קובעת ההחלטה, כי במקרה בו יועבר שטח ציבורי למועצה האזורית, שעליו בנוי מבנה אשר הקמתו לא מומנה ע"י המועצה האזורית, האגודה החקלאית תהיה זכאית לתשלום מהמועצה בגין המבנה, עפ"י ערכו במועד העברת המבנה. במקרה בו אין מבנה על השטח, האגודה לא תהיה זכאית לתשלום כלשהו.

כמו כן קובעת ההחלטה החדשה, כי במידה שיופסק השימוש בשטח הציבורי שהועבר למועצה האזורית, רשאית האגודה החקלאית לבקש כי שטח זה יוחזר למשבצת הישוב, וזאת בהתאם לנהלי רמ"י.

בישובים חקלאיים רבים, בנוסף לוועד האגודה החקלאית אשר אחראי כאמור על שטחי המשבצת, קיים גם "ועד מקומי" אשר מהווה שלוחה של המועצה האזורית באותו יישוב, ו אחראי על השרותים המונציפליים של הישוב. במקרים שכאלו נקבע, כי העברת שטחי הציבור הקלאסיים יכולה להיעשות למועצה האזורית או לוועד המקומי.

בישובים חקלאיים בהם קיימת "זהות ועדים" בין ועד האגודה לוועד המקומי, ניתן יהיה לכלול גם את שטחי הציבור הקלאסיים בחוזה החכירה לדורות של משבצת הישוב, אולם טרם החתימה על החוזה, תיעשה פניה למועצה האזורית ותינתן לה אפשרות להביע עמדתה, תוך 60 יום, אם היא מעוניינת ששטחי הציבור הקלאסיים כולם או חלקם יגרעו מהמשבצת ויוקצו לה. במקרה שהמועצה האזורית תודיע כי היא מעונינת ששטחי הציבור הקלאסיים או חלקם יגרעו מהמשבצת ויוקצו לה, אז יכלול חוזה החכירה לדורות את אותן הוראות שנכללות בחוזה הזמני, בנוגע לגריעת השטחים לטובת המועצה האזורית.

חשוב לציין, כי החלטה 1514 חלה רק בעת חתימה של האגודה החקלאית על חוזה חכירה לדורות למשבצת הישוב, ואינה חלה במקרים שלאגודה קיים חוזה משבצת מתחדש מעת לעת. מכך עולה, כי באותם המקרים שהאגודה החקלאית טרם חתמה על חוזה חכירה לדורות למשבצת הישוב, אמור לחול הנוהג שהיה קיים בעבר, לפיו כל שטחי המשבצת, לרבות השטחים הציבוריים, יושכרו לאגודה החקלאית, וזאת עד שייחתם כאמור חוזה חכירה לדורות.

  • הכותב הוא מומחה לדיני מינהל ממשרד חגי שבתאי, שפירא

 

 

 

 

אודות admin

עשוי לעניין אותך

פרות רובצות ברפת

נקבעו כללי הקצאת קרקע לצורך מקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל

מדובר בשימוש שתכנונית נכון למקמו בישובים החקלאיים במרחב הכפרי, יחד עם זאת מדובר בשימוש שהינו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>