עמוד הבית / בערכאות / תקדים: רמ"י דחתה בקשה של מושב מירון למנוע אכלוס נחלה שנרכשה עד לבדיקת התאמה למושב

תקדים: רמ"י דחתה בקשה של מושב מירון למנוע אכלוס נחלה שנרכשה עד לבדיקת התאמה למושב

המושב דרש מהרוכשים לגור במושב שנה ולא בנחלה שרכשו, עד שתיבחן התאמתם למושב * רמ"י דחתה את הבקשה * המושב ביקש מביהמ"ש צו מניעה ובקשתו נדחתה

 

במסגרת הליך בו יוצגו רוכשי זכויות במושב מירון ע"י עוה"ד אורי זליגמן ויניב בירנבאום ממשרד עורכי דין קנולר ושות', ניתנה החלטה תקדימית ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), לפיה ירשמו הזכויות בנחלה על שם הרוכשים על אף התנגדות האגודה. בקשה למתן צו מניעה שהגיש המושב לביהמ"ש נדחתה.

ב-31 בדצמבר 2013 התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1311. בהחלטה זו נקבע בהתאם להחלטות הקודמות 476 ו-823, לאשר את העקרונות לחתימת חוזי חכירה לדורות לאגודה ולמתיישב במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים. עקרונות החוזה והתנאים לחתימה על חוזה מפורטים בהחלטה זו.

סעיף 11 להחלטה 1311 קובע כדלקמן: "הרשות לא תיתן את הסכמתה להעברת זכויות בנחלה אלא למקבל העברה שאושר בכתב ע"י האגודה. למרות האמור לעיל, במקרים חריגים, רשאית הרשות לפעול ללא הסכמת האגודה, כאשר סירוב האגודה הינו לדעת הרשות משיקולים בלתי סבירים ובלבד שניתנה לאגודה ההזדמנות לנמק בפני הרשות את הסיבות לסירובה. הרשות תודיע לאגודה על כוונתה להעביר את הזכויות בנחלה ללא הסכמתה. לא העבירה האגודה את נימוקיה תוך תקופה שתקבע או לאחר בחינת הנימוקים לסירובה של האגודה, לפי העניין, תהיה רשאית הרשות להעביר את הזכויות בנחלה ובלבד שהודיעה לאגודה על החלטתה הסופית לפני ביצוע ההעברה."

התיק עוסק באגודה שיתופית מירון, שסירבה לאשר את העברת הזכויות לרוכשי נחלה בתחום המושב. הרוכשים פנו לרמ"י בבקשה שזו תפעיל את סמכותה הקבועה בהחלטת מועצה 1311 ובהסכם השכירות המתחדש בין האגודה לרמ"י ותאשר את העברת הזכויות בנחלה, על אף התנגדות האגודה להעברה.

בסוף אוגוסט 2017, לאחר תהליך ארוך שנמשך על פני למעלה מ-9 חודשים ולאחר שרמ"י שמעה את עמדת רוכשי הזכויות ואת עמדת האגודה, אישרה רמ"י את העברת הזכויות לרוכשים. רמ"י קבעה בהחלטתה כי תנאי האגודה, לפיו על רוכשי הזכויות בנחלה להתגורר במשך שנה במושב ולא בנחלה שרכשו, כדי שתבחן התאמתם לחברות באגודה: "אינו מעשי במסגרת עסקה כלכלית במקרקעין ובוודאי שלא סביר לדרשו את האמור מרוכש הזכויות, כחצי שנה לאחר הגשת בקשתם להעברת הזכויות וללא שהדבר מעוגן בתקנון האגודה".

טענות האגודה ולפיהן בכוונת הרוכשים להקים צימרים במקום נקבעו כחסרות כל תימוכין ע"פ בדיקת מפקח מטעם רמ"י. בנסיבות אלו ובנסיבות נוספות שפורטו בהחלטה, נקבע בהחלטת רמ"י: "הרשות תשלים את הטיפול בהעברת הזכויות בחלוף 14 יום".

בעקבות ההחלטה, כאמור, הגיש מושב מירון בקשה למתן צו מניעה לביהמ"ש המחוזי בנצרת ולאחר שניתן צו ארעי במעמד צד אחד, לאחר הגשת תגובות מטעם רמ"י ומטעם רוכשי הזכויות וקיום דיון במעמד הצדדים, ביטל בית המשפט את צו המניעה הארעי וכן, דחה את הבקשה למתן צו מניעה תוך הבעת ביקורת על התנהלות האגודה.

ביהמ"ש קבע כי: "בהחלטתה לקבל את בקשת המשיבים, פעלה רמ"י כרשות ציבורית וככזו, חזקה עליה שפעלה כנטולת פניות… מכל מקום, המבקשת לא הצביעה על ראיה כלשהי, ולו לכאורה, לכך שרמ"י לא פעלה בדרך זו… לכאורה יש ממש בקביעת רמ"י ולפיה דרישת המבקשת שהמשיבים יתגוררו במשך כשנה במושב בטרם תתקבל החלטה בעניינם, איננה סבירה ואיננה מעוגנת בדין."

בית המשפט חייב את האגודה בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ לטובת רוכשי הנחלה.

* ת"א 17-0-26094 מירון מושב עובדים נ' רשות מקרקעי ישראל ואח'

 

מושב מירון
מושב מירון

מושב מירון. דרישה שאיננה סבירה ואיננה מעוגנת בדין

 

אודות admin

עשוי לעניין אותך

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות בישראל

ביטחון מזון לעם ישראל

זכורות לנו הכוונות להביא מים במכליות מטורקיה, ותארו לעצמכם שהיינו סומכים עליהם ולא על עצמנו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>