עמוד הבית / חדשנות / אמור מעתה 1523 ולא 1464

אמור מעתה 1523 ולא 1464

עמית יפרחהחלטה 979 על גלגוליה השונים עודכנה פעם נוספת בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה וכעת מספרה הינו 1523 * להלן עיקרי ההחלטה

 

עו"ד עמית יפרח*

 

החלטה 979 על גלגוליה השונים עודכנה פעם נוספת בישיבת מועצת מקרקעי ישראל האחרונה וכעת מספרה הינו 1523.

השינוי הראשון הינו הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל. בכל תשלום ישנו מרכיב של 3.75%, שאין לגביו הנחת אזור ולכן כאשר משלמים ישירות 33%, יש לבצע הנחת אזור רק על 29.25%.

שינוי נוסף הינו ביטול הדרישה להתחייבות האגודה לעמוד בתנאי תמ"א 35, מהטעם שהנושא מסור לסמכות מוסדות התכנון. כמו כן, נכנס שינוי חשוב המאפשר לתת להנהלת הרשות סמכות שבשיקול דעת, אם לכלול בחלקת מגורים שטח צהוב שהוגדל אחרי 27.3.07, במקרים בהם הרשות חתמה על התכנית לשינוי (ההגדלה נאסרה אחרי 27/3/07, אולם התברר שיש תכניות שהגדילו צהוב והרשות חתומה לפחות על חלקן).

בנוסף הוכנסה טבלה, הקובעת את שיעורי התשלום לאחר ההבהרה שנכנסה בהחלטה, אשר עומדים לפני בעל הנחלה בכניסתו להסדר:

 

שיעורי התשלום:

שיעור התשלום המלא אזור עדיפות א'** אזור עדיפות ב'** קו עימות*
33% 13.71% 20.14% 3.75%

 

העדכונים הללו מצטרפים לעדכון הקודם שנערך בהחלטה 1464, שהינו הכנסת הזכות להתחשבנות שהתקבלה בזמנו בהנהלת המינהל. כך, שבגין פעולות מסוימות שייעשה בעל הנחלה היום ואשר ניתן לבצעם על פי 979 בתנאים מועדפים, תעמוד לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות במועד יישומה של 979.

כאמור, בהחלטה 979, בעל נחלה שהחליט להיכנס להחלטה ולשלם את התשלום על חשבון ההיוון העתידי (3.75%), יוכל לבצע כמה פעולות בנחלה בתנאי תשלום טובים מהמצב הקיים. הפעולות הינן: בניה מעבר ל-160 מ"ר, ללא תשלום דמי היתר וזאת, עד 375 מ"ר (בניגוד למצב הקיים, בו על כל יחידה קיים פטור קשיח עד 160 מ"ר); הפרדת מגרש מהנחלה בתשלום של 33% מערך המגרש המופרד (בניגוד להוראת אגף 62 המחייבת תשלום של 91%) ובעת מכירת הנחלה – תשלום דמי רכישה של 33% (כיום בעת מכירה משולמים דמי הסכמה למינהל).

מטרת הזכות להתחשבנות בראש וראשונה הינה לא לפגוע בזכויות בעלי הנחלות, שמבצעים פעולות כיום שבגינם קיימת החלטה מטיבה, אך בשל עיכוב שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה, נמנע מהם לבצע על פיה את הפעולות.

 

הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה בהחלטה:

"פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:

* בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 – יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

* בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה – יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.

* בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית – יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."

המועד הקבוע שנקבע בהחלטה הינו ה-9.6.2011. זהו המועד שבו בג"צ קבע בפסק דינו, כי ההחלטה עומדת במבחן הסבירות וניתן ליישמה, המינהל רואה במועד הזה את המועד שממנו והלאה קיימת לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות.

עמדתנו, שהוצגה בפני היועץ המשפטי של רמ"י ובגינה גם הגשנו עתירה לבג"צ, הינה כי המועד הקבוע הינו ה-27.3.2009, שזהו המועד שבו מועצת מקרקעי ישראל אישרה את ההחלטה ומאז, מבחינתנו, זכאים בעלי הנחלות לזכות הקיזוז. בנושא זה נערך הדיון הראשון וכשתתקבל החלטת בג"צ אנו נעדכנכם.

 

* הכותב הינו היועה"מ ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים

אודות admin

עשוי לעניין אותך

מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי ירקות בישראל

ביטחון מזון לעם ישראל

זכורות לנו הכוונות להביא מים במכליות מטורקיה, ותארו לעצמכם שהיינו סומכים עליהם ולא על עצמנו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>