עמוד הבית / כללי / מעל ומתחת ומה שביניהם – מיקוריזה

מעל ומתחת ומה שביניהם – מיקוריזה

יחסי גומלין בין צמח לפטרייה ולמה זה טוב

אוהד אבירם, מנהל ביו תי"ם, ביו בי – שדה אליהו

אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לסימביוזה בטבע היא מערכת יחסי הגומלין של פטריות מועילות וצמחים. קבוצת פטריות מגוונת זו, המקיימת קשרי הדדיות (מוטואליזם) עם מרבית מיני הצומח מכונה מיקוֹריזה (mycorrhiza). מקור השם ביוונית: מיקו פירושו פטרייה, ריזה פירושו שורש.
פטריית המיקוריזה נהנית מאספקת פחמימות, פפטידים וחומצות אמינו מהצמח הפונדקאי, בעוד הצמח, באמצעות תפטיר הפטרייה, נהנה מקליטה יעילה של נוטריינטים ותוצרי פירוק ביולוגיים. בנוסף, קורי התפטיר מכסים שטח פנים גדול ומהווים מצע למיקרואורגניזמים מועילים, המסייעים גם הם במיתון ה PH סמוך לשורשים ובקליטת מינרלים ומטבוליטים חיוניים לצמחים. כמו כן, באמצעות מנגנוני תחרות ישירה ועקיפה, הפטרייה מגנה על הצמח ממחלות ופתוגנים בקרקע.
פטריות מיקוריזה שכיחות מאד בסביבות טבעיות וצמחים רבים אינם מתפתחים היטב בלעדיהן. במערכות חקלאיות אינטנסיביות לעיתים שכיחותן נמוכה עקב חיטויי קרקע, הגמעת קוטלי פטריות או עודפי דישון או המלחה,ולכן חקלאים נוהגים להוסיף מיקוריזה כמטייבת קרקע.
נהוג לחלק את המיקוריזות לקבוצות על פי צורת המגע עם השורש. שתי התצורות העיקריות הן:
אקטומיקוריזות – בהן תפטיר הפטרייה עוטף את שורשי הצמח והקורים אינם חודרים לשורשים אלא גדלים ברשת צפופה סביבם.
אנדומיקוריזות – התצורות השכיחות יותר. קבוצה זו מלווה את מרבית הצמחים הווסקולריים (נקראת AMF Arbuscular Mycorrhizal Fungus – ). חלק מן המינים בקבוצה מקיימים קשרי הדדיות ספציפיים עם מיני צומח, וחלק מן המינים הינם כוללניים, ומקיימים הדדיות עם מגוון מיני צומח. AMF מחדירות את התפטיר לתוך רקמת השורש, לתוך התווך הציטופלסמטי, פעולה אשר מגדילה משמעותית את קצב מעבר ומגוון החומרים בין הפטרייה ותאי השורש. מדד רביית הפטרייה ויצירת גופי הפרי משתנה בין המינים השונים ותלוי רבות בתנאי הסביבה. מינים מקבוצה זו אשר בודדו ממערכות יובשניות ומלוחות נחשבים כבעלי יתרון במערכות חקלאיות אינטנסיביות ובעיקר באזורים החווים שונות אקלימית ועקות.
במסגרת הרחבת סל המוצרים שלה וכניסה לשיווק של מוצרים תומכים להדברה הביולוגית בביובי, נבחנו מספר תכשירי מיקוריזה ממקור ספרדי מהמובילים בשוק העולמי היום.
מין המיקוריזה המצוי בתכשירים אלו (מוגן בפטנט) הוא Glomus iranicum var. tenuihypharum בעל תכונות ייחודיות:
• מין שלא מבצע ספורולציה בתוך הצמח אלא מחוצה לו (מקטין עקה בצמח מודבק).
• בעל סבילות גדולה מאד למלחים ולחום.
• מכיל כמות גדולה משמעותית של יח' הדבקה/נפח תכשיר לעומת מוצרי מיקוריזה אחרים.
miko1
תמונה 1. קורים ונבגים (מחוץ לשורש) של המין Glomus iranicum var. tenuihypharum
תמונה 2. נבג של מין מיקוריזה (מוצר מסחרי אחר) המבצע ספורולציה בתוך השורש.
מקור המיקוריזה הזו הינו מאזור "מורסייה" שבספרד ותבדידי הפטרייה נאספו מקרקעות אלקליות קיצוניות (ph 9.5) בעלות רמת מליחות גבוהה ותנאי חום ויובש קיצוניים, דבר שמקנה למוצרים אלו יכולת עמידות גבוהה משמעותית למליחות הקרקע והטמפרטורה כאמור.
התכשירים מגיעים במספר פורמולציות המתאימות לשיטות גידול שונות: מוצר אבקתי המתאים ליישום דרך מערכות ההשקיה השונות והעונה לשם "מיקו-אפ", ומוצר גרנולרי בעל תכונות לשחרור איטי המיועד ליישום בפס הזריעה בגידולי שורה כגון תירס, חימצה וחמניות או לפיזור על פני השטח בגידולים כגון חיטה ואפונה הקרוי "רסיד MG". כל התכשירים כוללים את יחידות הרבייה השונות (ספורות ומיצליום) של מין המיקוריזה בגודל המאפשר יישום במערכות ההשקיה או הזריעה.
חשוב לדעת ולהבין כי בקרקעות החקלאות הישראלית – בהן אינטנסיביות הגידולים וחיטויי הקרקע הרבים אותם עוברות הקרקעות, ביחד עם הפתוגנים הרבים אשר מודברים בקרקע – מודברים גם המיקרואורגניזמים החיוביים כדוגמת המיקוריזה. מטרת המוצרים הנ"ל היא להחזיר לקרקע את שלקחו החיטוי ומחזור הגידולים.
תוצאת השימוש המשמעותית ביותר בשימוש בתכשירי המיקוריזה הוא הגדלת נפח בית השורשים, תכונה אשר מקנה לצמח יכולת משופרת בקליטת מים ודשנים ועל ידי כך הגברת "החיות" (ויגוריות) של הצמח והיכולת שלו להתמודדות עם עקות שונות כמו גם להגדיל את הביו מסה והיבול.
אספרגוס – מקסיקו:
miko2
תות שדה – ספרד:
miko3
עגבניות לתעשייה – טורקיה:
miko4
תירס מתוק – ספרד:
miko5
בלמעלה מ 80 ניסויי שדה ותצפיות במספר גדול של גידולים אשר בוצעו בשלוש השנים האחרונות נבחנו בעיקר בריאות הצמח והתמודדות עם מחלות הנגרמות מעקות וכן תוספות הביו מסה והיבול.
בלמעלה מ 95% מהניסויים נרשמה תוספת יבול שנעה מ 5% ועד למעלה מ 40%.
באף לא אחד מהניסויים נרשם או תועד נזק כל שהוא לגידול.
עלות הטיפול במיקוריזה הוא נמוך באופן יחסי להוצאות הגידול הכלליות, עלות הטיפול ב"מיקואפ" (פורמולציה אבקתית ליישום דרך מערכות ההשקיה לטיפול בירקות, פרחים, תבלינים, מטעים, פרדסים וכו') היא כ 70 ₪ לדונם ליישום, ועלות הטיפול ב"רסיד MG" (פורמולציה גרנולרית בשחרור איטי לטיפול בפס הזריעה ובגידולי שדה אחרים) היא כ 25 ₪ לדונם.
בגידולים קצרי טווח יישום המיקוריזה מתבצע פעם אחת במהלך הגידול, בגידולים ארוכי טווח מתבצע הטיפול אחת ל 3-4 חודשים.
תכשירי מיקוריזה יכולים להינתן בכלל הגידולים לרבות מטעים ופרדסים, הגידולים היחידים אשר בהם לא ניתן ליישם תכשירי מיקוריזה הם גידולים מסוג כרוביים כגון: כרוב, כרובית, ברוקולי וכו' (בשל אי התאם אבולוציוני), כמו כן אין ליישם מיקוריזה בסרפד למיניו, כוסמת וריבס אשר נפוצים פחות בישראל.
בתצפיות בפלפל בבתי גידול בבני נצרים ובעין יהב, וכן בגידול עגבניות לתעשייה בשטחים פתוחים, נרשמה הפחתה משמעותית בהשוואה לביקורת של שחור פיטם, מחלה הנגרמת לרוב כתוצאה מעקת מים העוברת על הצמח.
בניסוי בגידול בזיליקום בעין יהב נרשמה תוספת ממוצעת לדונם של למעלה מ 30% במהלך הגידול ושלושת הקצירים שנכללו בו:
ניסוי מסחרי בחממה, 12 גמלונים, 6 דונם, 12,000 צמחים /דונם, גידול קייצי (מאי – יולי) פרמיום לתעשייה
קציר תוספת יבול
1 49%
2 29%
3 20%
סה"כ 31% (0.8 טון/דונם)

miko6
ניסויי מיקוריזה בשום ובבצל נעשו בעין חרוד, יוטבתה ורגבה:

tabla1
מקום גידול זן תכשיר יישום
התכשיר מינון/דונם מספר
יישומים תוספת
יבול
עין חרוד שום שני מיקואפ טפטוף 300 ג' 2 9%
רגבה בצל
לתעשייה קורנס מיקואפ טפטוף 300 ג' 1 12%

tabla2
tabla3

מקום גידול זן תכשיר יישום
התכשיר מינון/דונם מספר
יישומים תוספת
יבול
קדימה תות שדה אורלי מיקואפ טפטוף 2 X 300 ג' 2 12%
tabla4
tabla5

מקום גידול זן תכשיר יישום
התכשיר מינון/דונם מספר
יישומים תוספת
יבול
שדה אליהו אפונה
לתעשייה קרינה רסיד MG המטרה 1 ק"ג 1 29.5%

tabla6

אודות admin

עשוי לעניין אותך

History Of Psychology Essay

in Anderson 299)rnCiting A Website Webpage or Short article on a Web Web page :rnIf …