עמוד הבית / חדשנות / הודעת רמ"י לגבי מועד זכות ההתחשבנות

הודעת רמ"י לגבי מועד זכות ההתחשבנות

רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל: 1523 * במידה והינכם מעוניינים, עליכם בעלי הנחלות, להפעיל את זכות ההתחשבנות – לגשת למרחב רמ"י הרלבנטי ולממש את זכותכם, טרם פקיעת המועד אשר נקבע בהודעת רמ"י

עו"ד עמית יפרח

בשבוע שעבר נשלחה הודעה ע"י רמ"י בנוגע למועד מימוש זכות ההתחשבנות, ראינו לנכון להפיצה אליכם הקוראים:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל: 1523. בעלי זכויות בנחלות במושבי עובדים, ובכפרים שיתופיים רשאים להגיש בקשת הצטרפות לכל אחד מן המסלולים הקבועים בהחלטה 1523 לצוות חוזים לדורות, במרחב העסקי אליו הם שייכים.
בעל זכויות בנחלה אשר ביצע אחת מהפעולות שלהלן: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה ומבקש

עו"ד יפרח בכנס עמותת אדמתי
עו"ד יפרח בכנס עמותת אדמתי
לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מ 9.3.2019, יחד עם בקשת ההצטרפות להחלטה 1523.
בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס מתאים המפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל, ותכלולנה את מלוא המסמכים הנדרשים להגשתן, כמפורט באתר. רשות מקרקעי ישראל תבדוק את המסמכים המוגשים, תבצע את ההצטרפות וההתחשבנות, כאמור, ותעדכן את בעל הזכויות במכתב עם סיומו של התהליך.
כאמור, החלטה 979 על גלגוליה השונים עודכנה רבות במועצת מקרקעי ישראל וכעת מספרה הינו 1253, השינוי הראשון הינו הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל. בכל תשלום ישנו מרכיב של 3.75% שאין לגביו הנחת איזור ולכן כאשר משלמים ישירות 33% , יש לבצע הנחת איזור רק על 29.25%. שינוי נוסף הינו ביטול הדרישה להתחייבות האגודה לעמוד בתנאי תמ"א 35 מהטעם שהנושא מסור לסמכות מוסדות התכנון. כמוכן נכנס שינוי חשוב המאפשר לתת להנהלת הרשות סמכות שבשיקול דעת, אם לכלול בחלקת מגורים שטח צהוב שהוגדל אחרי 27.3.07, במקרים בהם הרשות חתמה על התכנית לשינוי (ההגדלה נאסרה אחרי 27/3/07, אולם התברר שיש תכניות שהגדילו צהוב והרשות חתומה לפחות על חלק מהן).
העדכונים הללו מצטרפים לעדכון שלגביו היתה הודעת רמ"י, שהינו הכנסת הזכות להתחשבנות שהתקבלה בזמנו בהנהלת המינהל, כך שבגין פעולות מסוימות שייעשה בעל הנחלה היום ואשר ניתן לבצעם על פי 979. בתנאים מועדפים תעמוד לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות במועד יישומה של 979.
כאמור, ב-979 בעל נחלה אשר החליט להיכנס להחלטה ולשלם את התשלום על חשבון ההיוון העתידי (3.75%) יוכל לבצע כמה פעולות בנחלה בתנאי תשלום טובים מהמצב הקיים, הפעולות הינן בניה מעבר ל160 מ"ר ללא תשלום דמי היתר וזאת עד 375 מ"ר (בניגוד למצב הקיים בו על כל יחידה קיים פטור קשיח עד 160 מ"ר) , הפרדת מגרש מהנחלה בתשלום של 33% מערך המגרש המופרד (בניגוד להוראת אגף 62 המחייבת תשלום של 91% ) ובעת מכירת הנחלה תשלום דמי רכישה של 33% (כיום בעת מכירה משולמים דמי הסכמה למינהל).
מטרת הזכות להתחשבנות הינה ראשית לא לפגוע בזכויות בעלי הנחלות אשר מבצעים פעולות כיום שבגינם קיימת החלטה מטיבה, אך בשל עיכוב שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה, נמנע מהם לבצע על פיה את הפעולות.

הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה בהחלטה:
"פעולות של העברת זכויות, תוספת בניה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.11, ובשל העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגינן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שלהלן. הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד בו תודיע הרשות על הפעלתה המלאה של החלטה זו:
* בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.11 – יהא מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.
* בתוספת בניה למגורים מעל 160 מ"ר, בגינה שולמו דמי חכירה מהוונים ולא יותר מ-375 מ"ר בכל הנחלה – יהא בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות.
* בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, עפ"י הנחות אזור עדיפות לאומית – יהיו בעל הזכויות בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל רשאים להגיש בקשה משותפת לביצוע ההתחשבנות."
המועד הקבוע שנקבע בהחלטה הינו ה-9.6.2011 – זהו המועד שבו בג"צ קבע בפסק דינו, כי ההחלטה עומדת במבחן הסבירות וניתן ליישמה, המינהל רואה במועד הזה את המועד שממנו והלאה קיימת לבעל הנחלה הזכות להתחשבנות.
לאור הודעת רמ"י, במידה והינכם מעוניינים, עליכם בעלי הנחלות להפעיל את זכות ההתחשבנות – לגשת למרחב רמ"י הרלבנטי ולממש את זכותכם, טרם פקיעת המועד אשר נקבע בהודעת רמ"י.

* הכותב הינו יו"ר אגף קרקעות והיועמ"ש של תנועת המושבים

כיתוב
הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל: 1523

אודות admin

עשוי לעניין אותך

עמי ארנין

השפעת צינון פרות יבשות על ביצועיהן בתחלובה העוקבת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>