עמוד הבית / כללי / מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור

מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש בקיץ בקרקע חולית בבשור

ליאור אברהם, נביל עומרי ולילך זיגר – שה"מ; חן לביא – א.ב זרעים;
גד אבישר ודוד מרקס – עדן זרעים; יאנקי כרמי – הזרע; עופר קטני – חקלאי

יבול שיא

רקע

כדי לשפר את ממשק הגידול האינטנסיבי של פלפל ועגבנייה, מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה לבריאות הקרקע. גידול הכרובית נחשב קצר יחסית (10-8 שבועות בקיץ), ולכן עשוי להתאים למטרה זו.
עם זאת, בדומה לגידולים נוספים ממשפחת המצליבים, הקיץ נחשב כגידול מחוץ לעונה, והקרינה החזקה ועומסי החום פוגעים בצימוח, באיכות היבול ובכמות התוצרת, ולכן תקופה זו (עד תחילת החורף) מאופיינת ברמת מחירים גבוהה. לבדיקת עניין זה העמדנו מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש באמצע הקיץ בקרקע חולית באזור הבשור.

שטח הניסוי (40 יום משתילה)
שטח הניסוי (40 יום משתילה)
מבוא
בשנים האחרונות עוברים יותר ויותר גידולי שטח פתוח לבתי צמיחה מהסיבות שלהלן:
1. הגדלת מגוון הגידולים במבנים לטובת העשרת סל הגידולים של החקלאים.
2. הגדלת מגוון הגידולים במבנים לצורך ביצוע מחזור זרעים וכחלק מממשק התמודדות עם פגעי קרקע.
3. שימוש במבנים לצורך הגנה פיזית מפני מזיקים.
4. שימוש במבנים לצורך הגנה פיזית מפגעי אקלים, כמו קור, רוח, ברד וקרינה חזקה.
לשיפור ממשק הגידול האינטנסיבי של פלפל ועגבנייה מומלץ לשלב במחזור הזרעים גידול ממשפחה שונה, בעיקר ממשפחת המצליבים, הידועה בחשיבותה לבריאות הקרקע.
החמה בעלים
החמה בעלים
גידול כרובית נחשב קצר יחסית (10-8 שבועות בקיץ), ולכן עשוי להתאים לתכלית זו. עם זאת, בדומה לגידולים נוספים ממשפחת המצליבים, הקיץ נחשב כגידול מחוץ לעונה, והקרינה החזקה ועומסי החום פוגעים בצימוח, באיכות היבול ובכמות התוצרת, ולכן תקופה זו (עד תחילת החורף) מאופיינת ברמת מחירים גבוהה. לבדיקת עניין זה העמדנו מבחן זני כרובית בבית רשת 50 מש באמצע הקיץ בקרקע חולית באזור הבשור.

החמת עלים בכרובית מהזנים השונים
החמת עלים בכרובית מהזנים השונים
שיטות וחומרים
בית רשת 50 מש – קרקע חולית
שתילה: 25/6/2017
תחילת קטיף: 22/8/2017 (כחודשיים משתילה)
סיום קטיף: 10/9/2017
צורת שתילה: 40 ס"מ בין הצמחים בשורה; 1.8 מ' בין הערוגות; בסך הכול 2777 צמחים לדונם.
מבנה הניסוי: 4 בלוקים, 4 חזרות באקראי; גודל חזרה: 10 מ' רץ; חלקת שקילה: הכול (50 צמחים).

מדידות בניסויים:
• הערכת עוצמת צימוח והחמה בעלים – לפני קטיף
• יבול – שקילת כל היבול המתקבל במהלך הגידול כולו ומדידת משקל ראש ממוצע לכל חזרה
• איכות הכרובית – הערכה איכותית של ראשי הכרובית בכל קטיף, לפי הזנים במבחן

טבלה מס' 1: הזנים במבחן
טבלה 1

איור 1: מפת שטח הניסוי
איור 1

תוצאות
טבלה מס' 2: הערכת מדדים צמחיים (55 יום משתילה, לפני אסיף)
טבלה 2
החמה בעלים – התייבשות קצוות העלים המחפים את הקולס כתוצאה מחוסר סידן (תמונה מס' 3).

טבלה מס' 3: אחוז ממוצע של ראשי הכרובית שנקטפו, לפי ימים משתילה (בכירות/אפילות)
טבלה 3

טבלה מס' 4: יבול מצטבר לשיווק (ק"ג/מ"ר) ומשקל ראש ממוצע (גרם)
טבלה 4
* אותיות שונות מציינות מובהקות סטטיסטית בין הזנים (לפי רמת מובהקות של 0.05)

טבלה מס' 5: מדדי איכות בכרובית (הערכה איכותית לפי מדד 1-5)
טבלה 5

בעיות איכות נוספות הקשורות לגידול הקיצי (טמפרטורה, לחות וקרינה גבוהות): בזנים קולוניה ופאטה מורגנה נראתה תופעה של שערות על גבי ראש הכרובית (תמונה 4); בזן סאמר בריז נראתה תופעה של התפצלות ענפים צדדיים מבסיס הצמח (תמונה 5), ובנוסף, נראה שמבין הזנים השונים שנבדקו במבחן, זן זה מועדף על עכברים, ויש להקפיד על טיפול מונע אם מגדלים זן זה.

התפצלות ענפים צדדיים מבסיס הכרובית בזן סאמר בריז
התפצלות ענפים צדדיים מבסיס הכרובית בזן סאמר בריז

סיכום
באופן כללי, היבול שנאסף מאפיין את היבול המקובל בתקופת הקיץ – נמוך (כ-1.5 טון/ד') ובעל משקל ראש נמוך (כ-500 גר'). לא התקבלו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין משקלי ראשי הכרובית בזנים השונים.
בגידול בתקופה זו, בשל החום והקרינה החזקים יש חשיבות רבה לריכוז ולבכירות בקטיפים. כמו כן, מבחינת האיכות, ישנה משמעות לקבלת ראש כרובית בצבע לבן, בעל צורה כדורית סגורה ומוצקה ככל הניתן, בדומה למתקבל ביתר חודשי השנה.
הזנים קולוניה (עדן זרעים) ופאטה מורגנה (א.ב זרעים), לא התאימו לשתילה בתקופה זו (סוף יוני) בשל היותם אפילים, ולכן נאסף מהם אחוז נמוך לשיווק, ויבולם היה נמוך באופן מובהק סטטיסטית מיתר הזנים.

שערות על ראש הכרובית
שערות על ראש הכרובית
הזן המוביל בשכלול היבול והאיכות הוא קרטמה (עדן זרעים), שהתאפיין ביבול של 1.5 טון/דונם (והיה בכיר מבין הזנים), במשקל ראש ממוצע של כ- 550 גר', באסיף של כ-90% מהראשים תוך שבועיים ובאיכות סבירה בהחלט. כמו כן זן הביקורת וייט קורונה (עדן זרעים) והזן סאמר בריז (הזרע) הניבו יבול גבוה שאינו נבדל סטטיסטית מהזן קרטמה, אולם שניהם היו מעט פחות בכירים. בזן סאמר בריז (הזרע) נאספו רק 80% מראשי הכרובית בממוצע, אולם איכות הכרובית הייתה הטובה ביותר מבחינת הצבע, הצורה והציון הכללי. בשנה הבאה נבחן זנים בשתילה מוקדמת יותר (אמצע אפריל) כדי להשלים את רצף קבלת התוצרת של כרובית בקיץ.
חשוב לציין כי בשלב זה תוצאות הניסוי אינן בגדר המלצה לביצוע, וכל העושה בהן שימוש כזה – יהא זה באחריותו הבלעדית.

תודות
למועצת הצמחים על מימון הניסוי.

אודות admin

עשוי לעניין אותך

Dirty Facts About College Essay Writing Services Uncovered

The College Essay Writing Services Cover Up The Hidden Secret of College Essay Writing Services …