תכנית כנס "אגרו ישראל-יבול שיא"

תכנית וסדר יום
"אגרו ישראל" 2023

יושבי ראש מקצועיים - גב' חיה רק יהלום ומר אלקנה בן ישר

יום שלישי – 24.10

גידולים חדשים וחקלאות מקיימת

יו"ר המושב: ד"ר דורון מרקל – מדען ראשי קק"ל

שעה
הרצאה
 10:00- 10:30
ברכות
 10:30- 11:00
גידול מגדלי פטריות מיוחדות בישראל – פוטנציאל ויתרונות בריאותיים – ד"ר עידן פרמן, חוקר פטריות רפואיות, מיגל
11:00 – 11:25
גידול כמהין שחורות בצפון הגולן – יוסף איזנברג, מנהל מו"פ, אלסר
11:25 – 11:50
גידול פירות יעל בישראל – מה כדאי והיכן – ד"ר ניר דאי, מינהל המחקר החקלאי
11:50 – 12:15
חקלאות רגנרטיבית (שמירה על טיב ואיכות הקרקע) – אריק בן מאיר, מו"פ צפון, מיגל
12:15 – 12:40
הרחקת עגורים משטחי חקלאות באמצעים חדשניים – ירון צ'רקה, צפר ראשי, קק"ל
12:40 – 13:05
קינואה – יתרונות בהזנת בע"ח – ד"ר אביב אשר, מו"פ צפון, מיגל
13:05 – 13:30
גידול חרובים – בניית השוק – אודי אלראי, דרך החרוב
13:30 – 13:55
פסילת ההדר מזיק מקומי – ניצן רוטמן, מדריך, הדרים שה"מ

יום רביעי – 25.10

גידול גד"ש כדאיות ורעיונות חדשים

יו"ר המושב: פרופ' חנן אייזנברג

שעה
הרצאה
10:20 – 10:55
הרצאת פתיחה: התמודדות עם עשביה בדגש קיימות – פרופ' חנן אייזנברג, נווה יער, מנהל המחקר החקלאי
10:55 – 11:20
בחינה ופיתוח צמח הקינואה כגידול חדש רב תכליתי בישראל – ד"ר ליאור רובינוביץ', מו"פ צפון, מיגל
11:20 – 11:45
גידולים כלכליים בתנאי עמק החולה – עומר דינר, גד"ש סאסא וחברת ג"ג
11:45 – 12:10
גד"ש בדרום הגולן – מיצוי יתרונות יחסיים – אבישי ברט, גד"ש רמג"ש
12:10 – 12:35
ירקות קיץ וגד"ח בצפון הגולן – טל מור, גד"ש מרום גולן
12:35 – 13:00
גידול טף בישראל – פרופ' שוקי סרנגה – הפקולטה לחקלאות רחובות
13:00 – 13:25
כדאיות גידול שקד באיזורי הארץ השונים – אמיר מעגן, מדריך ויו"ר, שולחן השקד
13:25 – 13:50
גידול ירקות בישראל – מבט כלכלי – אברהם ארליך (נונה), מנהל ענף הירקות, מועצת הצמחים
הרשמו לכנס וקבלו פרטים נוספים!